Client Login

Cursus WebHIS Zorgdossier : ADEPD

klassikale cursus

argaiv1087

Duur: 3 uur

Deze cursus is bestemd voor iedereen die in de praktijk de NHG-richtlijn Adequate Dossiervorming met het Elektronisch Patiënten Dossier (ADEPD) toe wil gaan passen.

 

Benodigde voorkennis:

Voordat de cursist met de nascholing start moet hij/zij in staat zijn om met het gebruikte Huisarts Informatie Systeem:

 1. de SOEP methode te registreren
 2. een ICPC code vast te leggen volgens de methode van good practice
 3. episoden te maken, wijzigen of stoppen
 4. overgevoeligheden, allergieën en contra-indicaties vast te leggen
 5. medicatie voor te schrijven
 6. correspondentie, waaronder meetwaarden en labuitslagen, te vervaardigen of correct in het patiëntendossier te bewaren

 

Doel:

Aan het einde van de cursus is de cursist in staat om met WebHIS Zorgdossier volgens de Richtlijn ADEPD:
Vanuit het journaal/werkblad

 1. meerdere deelcontacten vast te leggen
 2. op basis van een deelcontact een nieuwe episode te maken
 3. een episode te voorzien van een ICPC code
 4. de naam van de episode met een eigen omschrijving te voorzien, ongeacht de gekozen ICPC code
 5. een deelcontact toe te wijzen aan een bestaande episode
 6. op grond van een gewijzigde diagnose en/of ICPC code de episodetitel te wijzigen
 7. een episode de status actief of gesloten toe te kennen
 8. een episode een attentiewaarde of prioriteit te geven


De Episodelijst te onderhouden:

 1. een nieuwe episode vast te leggen anders dan gebruik te maken van het journaal
 2. de status van een episode te wijzigen
 3. een attentiewaarde geven aan een episode
 4. een prioriteit geven aan een episode
 5. een bestaande episodetitel / ICPC te wijzigen op basis van een nieuwe diagnosecode
 6. gegevens achteraf te koppelen aan een episode
 7. episodes samenvoegen
 8. een episode te splitsen

 

Vervaardigde en ontvangen meetwaarden, uitslagen en correspondentie toe te wijzen aan relevante episode(n)
Het medicatiedossier te onderhouden door:

 1. de dosering of sterkte van een geneesmiddel te wijzigen
 2. een geneesmiddelenbijwerking / contra-indicatie vast te leggen
 3. Additionele informatie, voor zover medisch inhoudelijk van belang, vast te leggen (bijv. euthanasieverklaring)
 4. attentieregel vastleggen zodat deze zichtbaar wordt in de professionele samenvatting voor uitwisseling via OZis of het LSP