Client Login

MicroHIS X

Werken met Onderzoeken ( voorheen risicoprofielen )

 

argaiv1285

Voorkennis :

Dit is een cursus voor iets gevorderde MicroHIS-gebruikers. Er wordt vanuit gegaan dat de cursist enige kennis van Windows heeft en wordt het gebruik van ICPC-codes bekend verondersteld.

 

Inhoud :

Deze cursus behandelt het gebruik van de Onderzoeken in MicroHIS X. Voorheen waren dat in MicroHIS 8.5 de risicoprofielen. De Onderzoeken zijn vooral geschikt voor het controleren en bewaken van bepaalde patiëntengroepen, zoals mensen met diabetes, astma, COPD, hart- en vaatziekten etc. Ze zijn ook noodzakelijk om op een ordentelijke wijze gegevens op te slaan die t.b.v. zorggroepen in het kader van ketenzorg geëxtraheerd kunnen worden.

In de Onderzoeken staan laboratoriumuitslagen, meetwaarden (zoals o.a. bloeddruk, lengte etc.) en diagnostische bepalingen(zoals rookgedrag etc).

Het bewaken van de Onderzoeken, het invullen van metingen e.d. kan zowel door de huisarts, als door de POH-er maar ook door een gevorderde assistente worden gedaan. Het doel van deze cursus is dat allen deze taak kunnen verrichten.

Met deze cursus worden vaardigheden geleerd en geoefend, die nodig zijn om in brede zin met de Onderzoeken te werken.

 

Doel van de nascholing :

Na afloop van de cursus:

  1. begrijpt de cursist de noodzaak van uniform registreren van meetwaarden
  2. is het verschil tussen MicroHIS- en WCIA-bepalingen duidelijk
  3. is het gebruik van de koppeltabel duidelijk
  4. weet de cursist Onderzoeken te selecteren en in te vullen
  5. kan de cursist de NHG-codeviewer gebruiken
  6. kan de cursist metingen door de tijd en de metingen in tabelvorm laten zien .
  7. kan de cursist een Onderzoek met zelf gekozen meetwaarden maken
  8. kan de cursist een Prodigmo-Onderzoek importeren
  9. kan de cursist een Onderzoek koppelen aan een episode
  10. kan de cursist twee Onderzoeken samenvoegen.

Bij de cursus hoort een handleiding, gedrukt in full color.

De cursus wordt afgerond met een toets. Na de toets ontvangt u een getuigschrift.

 

Lesvorm :

Klassikaal, oefenen met laptops waarop MicroHIS X geïnstalleerd is.

Dit is een praktische, geaccrediteerde, cursus waarbij u met maximaal twee personen achter een computer oefent. Er zijn maximaal 14 deelnemers per cursus. De cursus duurt één dagdeel(3 uur)

Het is mogelijk om samen met HIS Support een cursus bij u in de buurt of in de praktijk te organiseren.

Voor de voorwaarden kunt u met ons contact opnemen.

 

Accreditatie :

3 uren