Client Login

 

argaiv1087

MicroHIS X - ADEPD

Episodegericht  registreren volgens ADEPD richtlijnen

 

Inhoud :

Voor MicroHIS X bieden wij de cursus ADEPD(Adequate Dossiervorming in het Elektronisch Patiënt Dossier)  Hierbij gaat het over gestructureerd vastleggen van de contactgegevens van patiënten zoals de consulten en de visites, maar ook van recepten, binnengekomen brieven en uitslagen.  Adequaat registreren komt de kwaliteit van zorg ten goede en wordt des te belangrijker nu meerdere zorgverleners gebruik gaan maken van hetzelfde patiëntdossier (praktijkverpleegkundige, huisartsenpost, waarnemer). Door episodegericht te registreren kan het overzicht van het dossier aanzienlijk vergroot worden, mits alle praktijkmedewerkers deze registratievorm consequent toepassen. Deze cursus is dus niet alleen voor huisartsen, maar ook voor andere praktijkmedewerkers van belang.

In de cursus komt het volgende aan de orde:

  1. Kennis en inzicht in de deelcontacten en episode gericht registreren
  2. Episodelijst maken en bijhouden
  3. De E-regel van het contact coderen met ICPC
  4. Zodanig registreren dat er een goede professionele samenvatting gemaakt kan worden
  5. Bij de professionele samenvatting behorende gegevens
  6. Actuele medicatielijst, contra-indicaties en intoleranties
  7. Registratie van diagnostische waarden
  8. Gebruik van protocollen, waaronder diabetesprotocol

 

Korte samenvatting :

Wij bieden u een aantal praktische - geaccrediteerde – ‘hands-on’ cursussen in MicroHIS X. Dit zijn cursussen waarbij u met maximaal twee personen achter een computer oefent. Er zijn maximaal 14 deelnemers per  cursus. De cursussen duren één dagdeel (3 uur).

Het is mogelijk om samen met HIS Support een cursus bij u in de buurt of in de praktijk te organiseren. Voor de voorwaarden kunt u met ons contact opnemen.

 

Lesvorm :

klassikaal oefenen met laptops waarop MicroHIS X geïnstalleerd is.

 

Accreditatie :

3 punten voor huisartsen. (3 uren).

Deze ADEPD cursus is ook voor praktijkondersteuners geaccrediteerd bij de NVvPO.