Client Login

argaiv1087

Promedico ASP en VDF

HIS Support  organiseert nascholingen in zowel Promedico ASP als Promedico VDF.


Promedico-ASP heeft als kenmerk dat het via internet benaderbaar is vanaf elke locatie, het is flexibel en gemaakt volgens de laatste technieken. De verdere ontwikkeling van Promedico-ASP vindt in nauwe samenwerking met de gebruikersvereniging plaats.

Promedico-VDF draait op uw eigen praktijkserver en omvat een compleet apotheekgedeelte. Daarmee is VDF geschikt voor zowel de huisarts als de apotheekhoudende huisarts.

Promedico ICT B.V. zorgt ervoor dat Promedico-VDF de komende jaren zal blijven voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Zo is Promedico-VDF geschikt gemaakt voor aansluiting op het Landelijk SchakelPunt.

Beide Promedico systemen volgen de standaarden en regelgeving in ‘huisartsenland’ op de voet.

 

Volgens ADEPD-richtlijnen registreren in het Elektronisch Patienten Dossier.

HIS Support biedt de Promedico ASP en VDF -gebruikers de cursus ADEPD aan. Deze cursus is bestemd voor de Promedico-ASP of Promedico VDF gebruiker die in de praktijk de NHG-richtlijn Adequate Dossiervorming met het Medisch Dossier (ADEMD) wil gaan toe passen.

Het totaal aantal onderwerpen is als regel te groot om in één cursus uitputtend te behandelen.

In overleg met de organisatoren of ter plekke met de cursisten wordt de definitieve inhoud bepaald.

 

Atlas

De huisartsen die de systemen van Promedico ICT B.V. gebruiken zijn vertegenwoordigd in de gebruikersvereniging ATLAS. In samenspraak met de gebruikersvereniging worden continu nieuwe toepassingen ontwikkeld en bestaande toepassingen uitgebreid.

De heer J.H. Levelink, arts en tevens bestuurslid Atlas, verzorgt de nascholingen in zowel Promedico VDF als Promedico ASP.